SOM ER BEHANDLINGEN AV RETINOPATI AV PREMATURITET - OFTALMOLOGI
Main / oftalmologi / 2018

Hvordan er behandling av retinopati av prematuritetRedaksjonens
Hva er og hvordan å diagnostisere Ohtahara syndrom
Hva er og hvordan å diagnostisere Ohtahara syndrom
Behandling for retinopati av prematuritet bør startes så snart som mulig etter diagnose av problemet og har til hensikt å forhindre utviklingen av blindhet, som skyldes avtakelse av retina i øyet. Men selv med diagnosen retinopati, er det i enkelte tilfeller bare viktig å holde regelmessige evalueringer i øyeleggen fordi risikoen for sykdommen er lav. I ti