Main / oftalmologi / 2018

Hvordan er behandling av retinopati av prematuritet


Redaksjonens
Hvordan Penis Enlargement Surgery Works
Hvordan Penis Enlargement Surgery Works
Behandling for retinopati av prematuritet bør startes så snart som mulig etter diagnose av problemet og har til hensikt å forhindre utviklingen av blindhet, som skyldes avtakelse av retina i øyet. Men selv med diagnosen retinopati, er det i enkelte tilfeller bare viktig å holde regelmessige evalueringer i øyeleggen fordi risikoen for sykdommen er lav. I ti