Main / oftalmologi / 2018

Hvordan er behandling av retinopati av prematuritet


Redaksjonens
Mannlig hårfjerning: Hvordan gjøres det riktig
Mannlig hårfjerning: Hvordan gjøres det riktig
Behandling for retinopati av prematuritet bør startes så snart som mulig etter diagnose av problemet og har til hensikt å forhindre utviklingen av blindhet, som skyldes avtakelse av retina i øyet. Men selv med diagnosen retinopati, er det i enkelte tilfeller bare viktig å holde regelmessige evalueringer i øyeleggen fordi risikoen for sykdommen er lav. I ti