HVA ER FORMÅLET MED CAMPIMETRIPRØVEN? - DIAGNOSTISKE EKSAMENER

Hvordan blir Visual Campimetry-eksamen gjort?Redaksjonens
Hjem Remedy for osteoporose
Hjem Remedy for osteoporose
Visuell kampimetri gjøres med pasienten sittende og med ansiktet limt til måleren, kalt en feltmåler, som sender lyspunkter på forskjellige steder og med forskjellige intensiteter i pasientens synsfelt. Under testen sendes et lys nederst på enheten slik at pasienten holder visjonen fokusert på den. Derm