Hvordan blir Visual Campimetry-eksamen gjort?


Redaksjonens
Hvordan du bruker Spironolactone
Hvordan du bruker Spironolactone
Visuell kampimetri gjøres med pasienten sittende og med ansiktet limt til måleren, kalt en feltmåler, som sender lyspunkter på forskjellige steder og med forskjellige intensiteter i pasientens synsfelt. Under testen sendes et lys nederst på enheten slik at pasienten holder visjonen fokusert på den. Derm