BIVIRKNING AV DIANE 35 - GENERELL PRAKSIS

Bivirkning av Diane 35Redaksjonens
Forstå hjerneumor og hovedsymptomer
Forstå hjerneumor og hovedsymptomer
Den mest fryktede bivirkningen av Diane 35 (oral prevensjonsmiddel) er dyp venetrombose, noe som kan resultere i lungeemboli. Men denne bivirkningen påvirker hovedsakelig kvinner som har sirkulasjonsproblemer som: Dårlig sirkulasjon i beina Anterior episode av iskemi eller trombose angina Kvinner som ikke har disse helseproblemene, tolererer vanligvis Diane 35.