PLASMAFERESE: HVA DET ER, HVA DET ER FOR OG HVORDAN DET ER LAGET - GENERELL PRAKSIS

Plasmaferese: hva det er, hva det er for og hvordan det er lagetRedaksjonens
Symptomer, årsaker og behandling av aortisk aneurysme
Symptomer, årsaker og behandling av aortisk aneurysme
Plasmaferese er en type behandling som hovedsakelig brukes i tilfelle at sykdommer som oppstår ved økning av stoffer som kan bli skadelige for organismen, for eksempel proteiner, enzymer eller antistoffer, for eksempel. Plasmaferese kan derfor anbefales i tilfelle trombotisk trombocytopenisk purpura, Guillain-Barré syndrom og Myasthenia Gravis, som er en autoimmun sykdom som er preget av det progressive tapet av muskelfunksjon på grunn av produksjon av autoantistoffer. De