KAN DU LEVE MED EN NYRE? - GENERELL PRAKSIS

Hvordan å leve med bare en nyreRedaksjonens
Forstå hjerneumor og hovedsymptomer
Forstå hjerneumor og hovedsymptomer
Noen mennesker lever med bare en nyre, noe som kan skje av flere årsaker, som for eksempel manglende funksjonalitet, måtte fjernes på grunn av urinobstruksjon, kreft eller traumatisk hendelse, etter transplantasjonss donasjon eller til og med på grunn av en en sykdom kjent som nyregenesis, hvor personen er født med bare en nyre. Dis