Hvordan å leve med bare en nyre


Redaksjonens
Metylsalisylat (Salonpas Gips)
Metylsalisylat (Salonpas Gips)
Noen mennesker lever med bare en nyre, noe som kan skje av flere årsaker, som for eksempel manglende funksjonalitet, måtte fjernes på grunn av urinobstruksjon, kreft eller traumatisk hendelse, etter transplantasjonss donasjon eller til og med på grunn av en en sykdom kjent som nyregenesis, hvor personen er født med bare en nyre. Dis