Hvordan er behandlingen for visceral leishmaniasis


Redaksjonens
Baby utvikling - 31 uker gravid
Baby utvikling - 31 uker gravid
Behandling av human visceral leishmaniasis, også kjent som kalazar, gjøres hovedsakelig med pentavalente antimonforbindelser i 20 til 30 dager for å eliminere mikroorganismen som forårsaker sykdommen. Visceral leishmaniasis er en infeksjon forårsaket i Brasil av protozoan Leishmania chagasi, overført av mygg av arten L. long