Hvordan er behandlingen for visceral leishmaniasis


Redaksjonens
Hvordan Penis Enlargement Surgery Works
Hvordan Penis Enlargement Surgery Works
Behandling av human visceral leishmaniasis, også kjent som kalazar, gjøres hovedsakelig med pentavalente antimonforbindelser i 20 til 30 dager for å eliminere mikroorganismen som forårsaker sykdommen. Visceral leishmaniasis er en infeksjon forårsaket i Brasil av protozoan Leishmania chagasi, overført av mygg av arten L. long