Darzalex: rettsmiddel for flere myelomer


Redaksjonens
Hvordan du bruker Spironolactone
Hvordan du bruker Spironolactone
Darzalex er et stoff som inneholder daratumumab, et antistoff som binder seg til et protein kjent som CD38, som er tilstede i flere myelomceller, noe som gjør immunsystemet til å angripe celler mer effektivt. Dette legemidlet kan ikke kjøpes i konvensjonelle apotek fordi det bare skal gis på sykehuset av en lege eller sykepleier. Pr