VET NÅR DØVHET HAR EN KUR - GENERELL PRAKSIS

Vet når døvhet har en kurRedaksjonens
Plasmaferese: hva det er, hva det er for og hvordan det er laget
Plasmaferese: hva det er, hva det er for og hvordan det er laget
Selv om døvhet kan begynne i alle aldre, og mild døvhet er vanlig hos personer over 65 år, har de i enkelte tilfeller en kur. Avhengig av alvorlighetsgraden, kan døvhet klassifiseres som hel eller delvis. Allerede i henhold til strukturene det påvirker, kan det være ensidig eller bilateral døvhet . Døvhe