BAKTERIOSKOPI: NÅR OG HVORDAN DET ER GJORT - DIAGNOSTISKE EKSAMENER

Hva er bakterioskopi og hva er det for?Redaksjonens
Forstå hjertesvikt
Forstå hjertesvikt
Bakterioskopi er en diagnostisk teknikk som gjør det mulig å raskt og enkelt identifisere forekomsten av infeksjoner, fordi det ved hjelp av spesifikke fargingsteknikker er mulig å visualisere bakteriestrukturene i mikroskopet. Denne testen kan gjøres med noe biologisk materiale, og legen må angi materialet som skal samles og analyseres, og resultatet indikerer om forekomsten eller fraværet av bakterier, samt mengde og egenskaper har blitt verifisert. Hva