7 FORSKJELLIGE TYPER POOP OG HVA DE SIER OM HELSE - GENERELL PRAKSIS

Vet hva din poop sier om degRedaksjonens
Plasmaferese: hva det er, hva det er for og hvordan det er laget
Plasmaferese: hva det er, hva det er for og hvordan det er laget
Skottens form og hyppigheten av toalettbesøk reflekterer tarmhelsen og brukes til å diagnostisere problemer som irritabel tarmsyndrom, underernæring og analinkontinens, samt å være nyttig for å overvåke gjenoppretting av tarmoperasjoner. For å hjelpe til med evaluering av avføringskonst og konsistens ble Bristol Faecal Consistency Scale opprettet, som viser 7 mulige formater for avføring ved hjelp av bilder og beskrivelser som er normale og hvilke er de sannsynlige problemene knyttet til hver avføring. en. Se fø