REMIKADPAKNING - OG MEDISINERING

Remicade - Remedy som reduserer betennelseRedaksjonens
Gastroenteritt: hva det er og hvordan å behandle det
Gastroenteritt: hva det er og hvordan å behandle det
Remicade er indisert for behandling av revmatoid artritt, psoriasisartritt, ankyloserende spondylitt, psoriasis, Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. Dette legemidlet har Infliximab, en type protein som finnes hos mennesker og mus, som virker på kroppen ved å hemme virkningen av et protein som kalles "tumor nekrosefaktor alfa" som er involvert i kroppens inflammatoriske prosesser. P