Lynparza: middel mot eggstokkreft


Redaksjonens
Mannlig hårfjerning: Hvordan gjøres det riktig
Mannlig hårfjerning: Hvordan gjøres det riktig
Lynparza er et legemiddel som inneholder olaparib, et stoff som hemmer virkningen av et enzym som er ansvarlig for å reparere DNA av celler under deres multiplikasjon. Mens normale celler har en mekanisme som virker i fravær av dette enzymet, og bruker BRCA 1 og BRCA2 proteiner, kan kreftcellene i eggstokken ikke og derfor ikke formere seg og til slutt forsvinne.