Lynparza: middel mot eggstokkreft


Redaksjonens
Hva er Fregoli Syndrome
Hva er Fregoli Syndrome
Lynparza er et legemiddel som inneholder olaparib, et stoff som hemmer virkningen av et enzym som er ansvarlig for å reparere DNA av celler under deres multiplikasjon. Mens normale celler har en mekanisme som virker i fravær av dette enzymet, og bruker BRCA 1 og BRCA2 proteiner, kan kreftcellene i eggstokken ikke og derfor ikke formere seg og til slutt forsvinne.