ALKERAN - OG MEDISINERING

AlkeranRedaksjonens
Hva er og hvordan å diagnostisere Ohtahara syndrom
Hva er og hvordan å diagnostisere Ohtahara syndrom
Alkeran er et antineoplastisk stoff med aktiv substans Melphalan. Dette legemidlet til oral og injiserbar bruk er indisert for behandling av individer med kreft, siden virkningen hemmer syntesen av proteiner og endrer DNA fra kreftceller. Alkeran Indikasjoner Brystkreft; eggstokkreft ikke-Hodgkins lymfom; flere myelom; testikelseminom