Behandling av kreft i munnen


Redaksjonens
Mannlig hårfjerning: Hvordan gjøres det riktig
Mannlig hårfjerning: Hvordan gjøres det riktig
Behandling av munnkreft kan utføres ved kirurgi, kjemoterapi, strålebehandling eller målterapi, avhengig av hvor svulsten befinner seg, alvorlighetsgraden av sykdommen og om kreft har spredt seg til andre deler av kroppen. Sjansene for å kurere denne typen kreft er høyere, desto raskere behandling er startet. Der