PROGRAF - OG MEDISINERING

PrografRedaksjonens
Hva er glykolsyre og dets effekter på huden
Hva er glykolsyre og dets effekter på huden
Prograf er et legemiddel som har det aktive prinsippet Tracolimo. Dette legemidlet kan gis oralt eller injiseres, det er indisert for pasienter som har fått nyre- eller levertransplantasjon. Prograf virker ved å styrke immunforsvaret, og forhindrer dermed kroppen i å avvise det transplanterte organet. P