BERACTANT - OG MEDISINERING

beractantRedaksjonens
Forstå hjerneumor og hovedsymptomer
Forstå hjerneumor og hovedsymptomer
Beraktanto er det aktive stoffet i en pulmonal overflateaktivt middel som er kjent kommersielt som Survanta. Dette legemidlet, for intratrakeal bruk, er indisert for behandling av nyfødte barn med respiratorisk nødsyndrom, siden virkningen øker lungens elastisitet og forbedrer dens funksjon. Beractanto produseres av Abbott laboratoriet. I