DACRYOSTENOSIS: HVA ER DET OG HVORDAN BEHANDLES DET - BABY HELSE
Main / baby helse / 2018

Blokkert tårekanal: se hva det kan betyRedaksjonens
carmustine
carmustine
Den totale eller delvise hindringen av kanalen som fører til tårer kalles dacryostenose. Blokkering av lacrimalkanalen kan være medfødt på grunn av mangelfull utvikling av lakrimonale systemet, eller oppkjøpt, og kan for eksempel skyldes slag mot nesen eller ansiktsbenet. Obstruksjon av kanalen er vanligvis ikke alvorlig, men legen bør informeres slik at behandling kan gis om nødvendig, da det kan være betennelse i den hindrede kanalen, som er kjent som dacryocystitis. Dacryos