7 TEKNIKKER FOR Å BLI GRAVID OG NÅR DU SKAL SØKE HJELP - FRUKTBARHET OG PREVENSJON

7 Teknikker for å bli gravid og når du skal søke hjelpRedaksjonens
Slik Cure Hepatitt C
Slik Cure Hepatitt C
Et par kan bli gravid med en gang på første forsøk eller ta måneder for å bli gravid. Normalt når paret er i god helse, ikke er engstelig og har relasjoner under kvinnens fruktbare periode, skjer graviditeten spontant. Men når paret ikke kan tenke naturlig etter ett års forsøk, kan de søke lege til å vurdere eksistensen av fruktbarhetsproblemer, og hvis de blir bekreftet, kan paret bli informert om mulighetene for fruktbarhetsbehandlinger samt fertilitetsteknikker. som kan b