Main / baby helse / 2018

Hypospadia - urin som kommer ut fra under barnets penis


Redaksjonens
Hvordan Penis Enlargement Surgery Works
Hvordan Penis Enlargement Surgery Works
Hypospadia er en genetisk misdannelse hos gutter som er preget av unormal åpning av urinrøret på et sted under penis i stedet for på spissen. Urinrøret er den kanalen gjennom hvilken urinen går, og så forårsaker denne sykdommen urinen å lekke ut av feil sted. Dette problemet har en kur og behandlingen må gjøres i de første 2 årene av barnets liv gjennom kirurgi for å korrigere åpningen av urinrøret. I tillegg er h