Main / førstehjelp / 2018

Hva å gjøre i tilfelle nålestokk


Redaksjonens
Hvordan gjøres den dermatologiske undersøkelsen?
Hvordan gjøres den dermatologiske undersøkelsen?
I tilfelle en nålestikk skal bittesstedet straks presses for å forårsake blødning for å unngå mulig forurensning, og deretter vaskes med vann, jodløsning eller til og med vanlig blekemiddel. Disse er førstehjelp ved ulykke med nålesting. Hvis det er tvil om muligheten for at nålen blir forurenset med et smittsomt middel som hepatitt B, C eller aids, skal offeret tas til sykehuset. Å vite h