7 SYKDOMMER FORÅRSAKET AV FORURENSET VANN - GENERELL PRAKSIS

7 sykdommer forårsaket av kloakkvannRedaksjonens
Anho Casto
Anho Casto
Tyfusfeber, kolera og hepatitt A er noen av de sykdommene som kan være forårsaket av ubehandlet avløpsvann, et alvorlig problem som påvirker folkehelsen. Disse sykdommene oppstår når vannet ikke gjennomgår rengjørings- og rensebehandlinger som eliminerer mikroorganismer som forurenser vannet, spesielt de som er ansvarlige for å forårsake sykdommer. Forurens