Hizentra


Redaksjonens
Metylsalisylat (Salonpas Gips)
Metylsalisylat (Salonpas Gips)
Hizentra er et amerikansk FDA godkjent legemiddel som inneholder antistoffer, kalt immunoglobulin G (IgG), at friske mennesker må kjempe mot bakterier, bakterier og virus. indikasjoner Primær immundefekt syndrom. Kontra Personer med hyperproteinemi, individer som allerede har hatt reaksjoner på polysorbat 80 eller til de som også har en immunglobulinmangel som kalles IgA. Bi