PULMONALE SILIKOSE SYMPTOMER OG HVORDAN Å BEHANDLE - RESPIRATORISKE SYKDOMMER

Silisose: Hva det er og hvordan det er gjortRedaksjonens
Symptomer på stein i galleblæren
Symptomer på stein i galleblæren
Silisose er en sykdom som er preget av innånding av silika som følge av yrkesaktivitet, noe som resulterer i alvorlig hoste, feber og pustevansker. Silisose kan klassifiseres etter tidspunktet for eksponering for silika og tidssymptomer vises i: Kronisk silisose, også kalt enkel nodulær silikose, som er vanlig hos personer som er utsatt for små mengder silisiumdioksyd daglig, og symptomer kan oppstå etter 10 til 20 års eksponering; Accelerert silisose, også kalt subakut silisose, hvis symptomer begynner å virke 5 til 10 år etter begynnelsen av eksponeringen, som er det mest karakteristiske symp