Rekombinant human interferon alfa 2A: hva er det for og hvordan du skal ta det


Redaksjonens
Hva er artroskopi av skulderen og hva er risikoen ved denne operasjonen?
Hva er artroskopi av skulderen og hva er risikoen ved denne operasjonen?
Rekombinant human interferon alfa 2a er et protein indisert for behandling av sykdommer som hårete celle leukemi, multiple myelom, ikke-Hodgkins lymfom, kronisk myelogen leukemi, kronisk hepatitt B, kronisk og akutt hepatitt C og condylomata acuminata. Dette middel antas å virke ved å hemme viral replikasjon og modulere immunresponsen til verten, og derved utøve antitumor og antiviral aktivitet. Hv