Rekombinant human interferon alfa 2A: hva er det for og hvordan du skal ta det


Redaksjonens
7 tips for å avslutte dårlig ånde
7 tips for å avslutte dårlig ånde
Rekombinant human interferon alfa 2a er et protein indisert for behandling av sykdommer som hårete celle leukemi, multiple myelom, ikke-Hodgkins lymfom, kronisk myelogen leukemi, kronisk hepatitt B, kronisk og akutt hepatitt C og condylomata acuminata. Dette middel antas å virke ved å hemme viral replikasjon og modulere immunresponsen til verten, og derved utøve antitumor og antiviral aktivitet. Hv