HVA ER LEBER'S MEDFØDT AMAUROSE OG HVORDAN Å BEHANDLE DEN - DEGENERATIVE SYKDOMMER

Hva er Leber's medfødt amaurose og hvordan å behandle denRedaksjonens
Hva er glykolsyre og dets effekter på huden
Hva er glykolsyre og dets effekter på huden
Lebers medfødte amaurose, også kjent som ACL, Leber's syndrom eller Lebers arvelige optiske nevropati, er en sjelden arvet degenerativ sykdom som forårsaker gradvise forandringer i retinaens elektriske aktivitet, som er øyets vev som oppdager lys og farge, som fører til alvorlig tap av syn fra fødselen og andre øyeproblemer som lysfølsomhet eller keratokonus, for eksempel. Barnet