CYSTISK FIBROSE: HVORDAN BEHANDLINGEN ER UTFØRT OG MULIGE KOMPLIKASJONER - GENETISKE SYKDOMMER

Behandling for cystisk fibrose



Redaksjonens
Symptomer og behandling av brystkreft
Symptomer og behandling av brystkreft
Behandlingen av cystisk fibrose er vanligvis gjort ved inntak av medisiner foreskrevet av legen, respirasjonsfysioterapi og ernæringsmessig overvåking, for å kontrollere sykdommen og forbedre individets livskvalitet. I tillegg kan kirurgi også brukes til å behandle cystisk fibrose, i tilfeller der det er obstruksjon av en kanal eller når luftveis komplikasjoner forekommer, og det kan være nødvendig for pasienten å utføre en lungetransplantasjon. Pasiente