HYPERTELORISMO OKULAR: ÅRSAKER, SYMPTOMER OG BEHANDLING - GENERELL PRAKSIS

Hva er okular hypertelorismeRedaksjonens
Har Metformin Tynn?
Har Metformin Tynn?
Begrepet hypertelorisme betyr økningen av avstanden mellom to deler av kroppen, og okulær hypertelorisme er preget av en overdrevet avstand mellom banene, mer enn det som anses som normalt, og kan være forbundet med andre kraniofaciale deformasjoner. Denne tilstanden har forskjellige grader av alvorlighetsgrad og oppstår på grunn av en medfødt forandring og er vanligvis forbundet med andre genetiske sykdommer, for eksempel Apert, Down eller Crouzons syndrom, for eksempel. Beha