Main / oftalmologi / 2018

Når skal øyetesten tas


Redaksjonens
Hvordan Penis Enlargement Surgery Works
Hvordan Penis Enlargement Surgery Works
Helsedepartementet anbefaler at barnet blir testet på alle nyfødte barn når de er mer enn 2 dager gamle. Undersøkelsen er ikke obligatorisk over hele landet, og derfor utfører mange sykehus ikke det, og foreldrene er ansvarlige for denne oppgaven. Foreldre som ønsker å ta eksamen, bør gå til private klinikker eller pediatriske oftalmologer. Øyetest