Main / oftalmologi / 2018

Når skal øyetesten tas


Redaksjonens
Baby utvikling - 31 uker gravid
Baby utvikling - 31 uker gravid
Helsedepartementet anbefaler at barnet blir testet på alle nyfødte barn når de er mer enn 2 dager gamle. Undersøkelsen er ikke obligatorisk over hele landet, og derfor utfører mange sykehus ikke det, og foreldrene er ansvarlige for denne oppgaven. Foreldre som ønsker å ta eksamen, bør gå til private klinikker eller pediatriske oftalmologer. Øyetest