HVA Å GJØRE FOR IKKE Å FANGE EBOLA - GENERELL PRAKSIS

Hva å gjøre for ikke å fange EbolaRedaksjonens
Hva er og hvordan å diagnostisere Ohtahara syndrom
Hva er og hvordan å diagnostisere Ohtahara syndrom
For å unngå å fange Ebola, er det viktig å følge alle Ebola virus forebyggingsanvisninger når du er på steder i epidemiske perioder. De viktigste måtene for å hindre Ebola er: Unngå kontakt med infiserte personer eller dyr , ikke berøre blødningssår eller forurensede gjenstander, bruk kondomer i alle seksuelle forhold eller ikke å bo i samme rom som et infisert individ; Ikke spis gnawed frukt som de kan være forurenset med spytt av forurenset dyr, spesielt på steder der det finnes fruktfladder; Bruk spesielle verneklær bestående av ugjennomtrengelige hansker, maske, laboratoriejakke, beskyttels