Main / oftalmologi / 2018

Årsaker og behandling for dobbeltvisjon


Redaksjonens
Baby utvikling - 31 uker gravid
Baby utvikling - 31 uker gravid
Diplopia er dobbeltsynet som skjer når øynene ikke er riktig justert, og overfører bilder av samme gjenstand til hjernen, men fra forskjellige vinkler. Personer med diplopi kan ikke smelte bildene av begge øynene til et enkelt bilde, skape den følelsen at man ser to objekter i stedet for en. De vanligste typene av diplopi er: Diplopia monokulær: Dobbeltsyn oppstår bare i ett øye, og når det friske øyet er lukket, forblir problemet; Binokulær Diplopia: Dobbeltsyn forsvinner ved å lukke øyet. I tillegg e